Bli medlem i UH Dalarna 2021

2009 bildade en grupp eldsjälar som då studerade på Västanviks folkhögskola UH Dalarna. Lokalavdelningen organiserar ett par aktiviteter per termin. Verksamheten bedrivs främst i området runt Siljan och söderut, men om önskemål dyker upp finns det möjlighet att förlägga aktiviteter även på andra ställen i länet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.