Bli medlem i UHiS & HiSUS 2021

Vår största lokalavdelning HiSUS/UHiS (Unga Hörselskadade i Stockholms Län & Stad) täcker Stockholms län och Gotland och har både ungdomsgård och eget kansli i Stockholm. Lokalavdelningen har verksamhet flera gånger i veckan och genomför varje sommar ett kollo.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.