Logo
Logo

Bli medlem i UHiS & HiSUS 2024

UHiS och HiSUS är Unga Hörselskadades lokalförening som finns i Stockholm stad och län men även på Gotland. Om du bor i Stockholm eller på Gotland så kan du bli medlem här!

Du kan läsa mer om UHiS och HiSUS här: https://uh.se/vad-vi-gor/lokalt/stockholm/

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2024. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.