Bli medlem i JämtUH 2021

JämtUH är vår yngsta lokalavdelning och då de flesta medlemmarna bor i eller precis utanför Östersund är det där verksamheten hittills har bedrivits. Lokalavdelningen är än så länge relativt liten och då den är så pass ung har du med önskemål stor möjlighet att påverka utformningen av verksamheten.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.