Bli medlem i UH Knuten (Västra Götaland) 2021

Knuten täcker in Unga Hörselskadades medlemmar i Västra Götaland, Bohuslän och Halland. Våren 2012 ombildades lokalföreningen Knuten till en lokalgrupp för att de aktiva skulle kunna lägga mer tid på aktiviteter och mindre tid på styrelsearbete. Knutens kontaktpersoner vill gärna ha tips på vilka aktiviteter du vill att Knuten organiserar!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.