Bli medlem i UH Mälardalen 2021

Lokalavdelningen täcker in både Västmanland, Södermanland och Östergötland. Eftersom de flesta medlemmar som varit intresserade av att delta på aktiviteter bor i södra Västmanland är det där de flesta aktiviteter ägt rum. UH Mälardalen har stabil verksamhet för medlemmar upp till 13 år och arbetar för en lika stabil verksamhet för äldre ungdomar och unga vuxna.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.