Bli medlem i UH Skåne 2021

Unga Hörselskadades sydligaste lokalavdelning organiserar ungefär en träff i månaden. Aktiviteterna är oftast välbesökta och täcker in hela åldersspannet från småbarn till vuxna medlemmar. Exempel på aktiviteter som UH Skåne har genomfört är ridning på islandshästar, julbord på färja till Helsingör, resa till Tivoli i Köpenhamn, badminton och biokväll.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansluts nu till Unga Hörselskadade och ansöker om medlemskap i din närmsta lokalavdelning under 2021. Medlemskapet gäller fram till 31 december, efter varje nyår måste du förnya ditt medlemskap för att vara medlem. Medlemskapet är inte löpande. Är du mellan 6-25 år, så får Unga Hörselskadade bidrag för att du är medlem.