Logo
Logo

UH Syd EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

Välkommen till det extrainsatta årsmötet för UH Syd! 

 

Varför?

UH Syd styrelse har besultat att kalla till ett extrainsatt årsmöte på grund av att årsmötet valde att bordlägga vissa punkter till ett extrainsatt årsmöte. Dessa punkter kommer diskuteras och tas beslut om under mötet:

  • Val av mötesordförande
  • Val av mötessekreterare
  • Val av justerare
  • Att godkänna budgeten
  • Att godkänna verksamhetsplanen
  • Övriga frågor

 

När?

Den 30e mars kl 18.00.

 

Var?

Digitalt på Zoom. Du får zoomlänken när du anmält dig.

 

Vi ses!

 

Mvh

UH Syd

Tid

Torsdag 2023-03-30
18:00-20:00

Anmälningsformulär

Entré

Du kommer få mejlbekräftelse på denna mejl och länk till det digitala årsmötet
OM du under 18 kan det vara bra att lämna dessa uppgifter.

Kryssa i det alternativ som passar dig