Bli medlem i JämtUH 2019

JämtUH är vår yngsta lokalavdelning och då de flesta medlemmarna bor i eller precis utanför Östersund är det där verksamheten hittills har bedrivits. Lokalavdelningen är än så länge relativt liten och då den är så pass ung har du med önskemål stor möjlighet att påverka utformningen av verksamheten.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Unga Hörselskadade.