Bli medlem i UH Dalarna 2019

2009 bildade en grupp eldsjälar som då studerade på Västanviks folkhögskola UH Dalarna. Lokalavdelningen organiserar ett par aktiviteter per termin. Verksamheten bedrivs främst i området runt Siljan och söderut, men om önskemål dyker upp finns det möjlighet att förlägga aktiviteter även på andra ställen i länet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Unga Hörselskadade.