Bli medlem i UH Mälardalen 2018

Lokalavdelningen täcker in både Västmanland, Södermanland och Östergötland. Eftersom de flesta medlemmar som varit intresserade av att delta på aktiviteter bor i södra Västmanland är det där de flesta aktiviteter ägt rum. UH Mälardalen har stabil verksamhet för medlemmar upp till 13 år och arbetar för en lika stabil verksamhet för äldre ungdomar och unga vuxna.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Unga Hörselskadade.