Bli medlem i UH Skåne 2017

Unga Hörselskadades sydligaste lokalavdelning organiserar ungefär en träff i månaden. Aktiviteterna är oftast välbesökta och täcker in hela åldersspannet från småbarn till vuxna medlemmar. Exempel på aktiviteter som UH Skåne har genomfört är ridning på islandshästar, julbord på färja till Helsingör, resa till Tivoli i Köpenhamn, badminton och biokväll.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Unga Hörselskadade.