Bli medlem i Knuten/UH Västra Götaland 2019

Knuten täcker in Unga Hörselskadades medlemmar i Västra Götaland, Bohuslän och Halland. Våren 2012 ombildades lokalföreningen Knuten till en lokalgrupp för att de aktiva skulle kunna lägga mer tid på aktiviteter och mindre tid på styrelsearbete. Knutens kontaktpersoner vill gärna ha tips på vilka aktiviteter du vill att Knuten organiserar!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Unga Hörselskadade.